Karriärutveckling med individen i fokus

Synk arbetar med rådgivning i lägen där verksamheter/företag förändras och utvecklas och därmed ställer nya krav på medarbetare på alla nivåer. Vi erbjuder program som stödjer och hjälper personer att komma vidare i sin karriär. Genom att samarbeta med oss får era medarbetare, som av olika skäl behöver en förändring, möjlighet att möta professionella rekryteringskonsulter med gedigen utbildning och erfarenhet samt aktuell kunskap om arbetsmarknadens villkor. Vi har alltid individen i fokus, men arbetar också med grupper i karriärrådgivningen.

Vi tror att människor har egen förmåga och en vilja att påverka sin situation både privat och arbetsmässigt. Vi vill skapa förutsättningar för ett dynamiskt arbetsliv med ett öppet förhållningssätt till olika förändringar.

Tillsammans med kunden hittar vi en process/modell som passar för det specifika behovet. T.ex. arbetar vi just nu med seminarier i kombination med individuella samtal. Vi har även 3- till 6-månadersprogram för individuell karriärrådgivning.
I karriärrådgivningen använder vi testverktyg för personbedömning.