Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din ansökan. Uppgifterna kan också komma att användas för utskick av nyhetsbrev eller annan marknadsföring genom till exempel mejl. Vi kan även komma att lämna personuppgifter till bolag som är våra uppdragsgivare och söker medarbetare för utannonserade tjänster.

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras längre.

Enligt PuL har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. För utdrag enligt § 26 PuL skriver du till Synk Juridik, Sveavägen 17 14 tr, 111 57 Stockholm.